GAL22V10B-10LP Lignende

 • GAL20LV8D-3LJ
  • Low voltage E2CMOS PLD generic array logic, 3.5ns
 • GAL20LV8D-3LJ
  • Low voltage E2CMOS PLD generic array logic, 3.5ns
 • GAL20LV8D-5LJ
  • Low voltage E2CMOS PLD generic array logic, 5ns
 • GAL20LV8D-7LJ
  • Low voltage E2CMOS PLD generic array logic, 7.5ns
 • GAL20LV8ZD-25QJ
  • Low voltage, zero power E2CMOS PLD generic array logic, 25ns
 • GAL20V8B-10LJ
  • High performance E2CMOS PLD generic array logic, 10ns, low power
 • GAL20V8B-10LJI
  • High performance E2CMOS PLD generic array logic, 10ns, low power
 • GAL20V8B-10LP
  • High performance E2CMOS PLD generic array logic, 10ns, low power

GAL22V10B-10LP Datasheet og Spec

Produsent : Lattice 

Emballasje : DIP 

Pins : 24 

Temperatur : Min 0 °C | Max 75 °C

Størrelse : 424 KB

Applikasjon : High Performance E2CMOS PLD, 10ns, low power 

GAL22V10B-10LP PDF Last ned