M38065EDAXXXGP Lignende

 • M38002E2-XXXFP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 8192 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E2-XXXSP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 8192 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E2FP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 8192 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E2SP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 8192 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E4-XXXFP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 16384 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E4-XXXSP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 16384 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E4DSP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 16384 bytes, RAM 384 bytes
 • M38002E4DXXXFP
  • Single-chip 8-bit microcfomputer. One time PROM version. PROM 16384 bytes, RAM 384 bytes

M38065EDAXXXGP Datasheet og Spec

Produsent : Mitsubishi 

Emballasje : QFP 

Pins : 80 

Temperatur : Min -20 °C | Max 85 °C

Størrelse : 916 KB

Applikasjon : RAM size 768bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer 

M38065EDAXXXGP PDF Last ned