M38255E2DHP Lignende

 • M38200E1-XXXFP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1-XXXFS
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1-XXXGP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1-XXXHP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1DXXXFP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1DXXXGP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E1DXXXHP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38200E2-XXXFP
  • RAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer

M38255E2DHP Datasheet og Spec

Produsent : Mitsubishi 

Emballasje : LQFP 

Pins : 100 

Temperatur : Min -20 °C | Max 85 °C

Størrelse : 1093 KB

Applikasjon : RAM size 768 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer 

M38255E2DHP PDF Last ned