M38C83E5-FP Lignende

 • M38C20F1-FP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F1-HP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F1DFP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F1DHP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F1DHP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F2-FP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F2-HP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
 • M38C20F3-FP
  • RAM size192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer

M38C83E5-FP Datasheet og Spec

Produsent : Mitsubishi 

Emballasje : QFP 

Pins : 144 

Temperatur : Min -20 °C | Max 85 °C

Størrelse : 961 KB

Applikasjon : RAM size 512bytes - single chip 8-bit CMOS microcomputer 

M38C83E5-FP PDF Last ned