Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Mitsubishi Datasheet > Mitsubishi-161

2MEH-XXXSP M34282M1-XXXGP M38224E1HFP M5M5V408BTP-70L M5M465800DJ-5 M38222M8DXXXFS M38862E9AGP M38048F2-XXXSP M38063E5AXXXFP M38072E2-XXXFS M38201M7-XXXFP M38195M3-XXXFS M38034FF-XXXSP M5M5408BKR-70HW M38041M7-XXXSP M38221EC-FS M38B72FFH-FP PM200DSA060 M38182E4-FS M38221MAHXXXGP

Mitsubishi dataark Catalog-161

Part NoProdusentApplikasjon
M38B54M1-XXXFS MitsubishiRAM size 640 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38502MEH-XXXSP MitsubishiRAM size384 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M34282M1-XXXGP MitsubishiSingle-chip 4-bit CMOS microcomputer. ROM 1024 words x 9 bits, RAM 48 words x 4 bits. Mask ROM.
M38224E1HFP MitsubishiRAM size 640 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M5M5V408BTP-70L Mitsubishi4194304-bit (524288-word by 8-bit) CMOS static SRAM
M5M465800DJ-5 MitsubishiFast page mode 67108864-bit dynamic RAM
M38222M8DXXXFS MitsubishiRAM size 384 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38862E9AGP MitsubishiRAM size 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38048F2-XXXSP MitsubishiRAM size 1536bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38063E5AXXXFP MitsubishiRAM size 512bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38072E2-XXXFS MitsubishiRAM size 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38201M7-XXXFP MitsubishiRAM size 256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38195M3-XXXFS MitsubishiRAM size 768bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38034FF-XXXSP MitsubishiRAM size 640bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M5M5408BKR-70HW Mitsubishi4194304-bit (524288-word by 8-bit) CMOS static RAM
M38041M7-XXXSP MitsubishiRAM size 256bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38221EC-FS MitsubishiRAM size 256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38B72FFH-FP MitsubishiRAM size 384 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
PM200DSA060 Mitsubishi200Amp - intelligent power modules
M38182E4-FS MitsubishiSingle-chip 8-bit CMOS microcomputer, 16384 PROM, 384 RAM
M38221MAHXXXGP MitsubishiRAM size 256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38C21M5-XXXFP MitsubishiRAM size256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38C87M4-XXXFP MitsubishiRAM size 1024bytes - single chip 8-bit CMOS microcomputer
M5M5V408BTP-10L Mitsubishi4194304-bit (524288-word by 8-bit) CMOS static SRAM
M38257EB-FP MitsubishiRAM size 1024 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38B52MB-XXXFS MitsubishiRAM size 384 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M5M465160DTP-6S MitsubishiFast page mode 67108864-bit dynamic RAM
M38062MAAXXXFP MitsubishiRAM size 384bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38226EDDFP MitsubishiRAM size 896 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38C89EC-FP MitsubishiRAM size 2048bytes - single chip 8-bit CMOS microcomputer

<< 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 >>