Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Chinfa Datasheet > Chinfa-4

D03 KDD40-24T01 WDD15-12D4 HDD100-48S15-P HDD60-24D512-P RDD05-12S1 TDD25-03S2 KDD40-24T03 HDD60-12S05-T HDD60-12D512-P HDD100-24S05-T FDD25-12S1 HDD100-48S15-P HDD60-24D512-P RDD05-12S1 FDD25-12S1 HDD100-24S05-T TDD25-03S2 FDD05-05S4 KDD40-24T03 HDD60-12S05-T HDD60-12D512-P WDD2

Chinfa dataark Catalog-4

Part NoProdusentApplikasjon
KDD25-12S01 Chinfa25 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5V, output current 5000 mA
KDD40-12D03 Chinfa37.5 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +/-15V, output current +2000/-500 mA
KDD40-24T01 Chinfa42 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +5V/+/-12V, output current +6000/+/-500 mA
WDD15-12D4 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 10-36 V, output voltage +/-12 V, output current +/-630 mA
HDD100-48S15-P Chinfa100 W DC/DC converter,input voltage 36-72 V, output voltage 15 V, output current 6600 mA
HDD60-24D512-P Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 5V/12 V, output current 6A/2.5A
RDD05-12S1 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +12V, output current 500 mA
TDD25-03S2 Chinfa23 W DC/DC converter,input voltage 18-60 V, output voltage 3.3 V, output current 7000 mA
KDD40-24T03 Chinfa38.5 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +5V/+12V/-5V, output current +6000/+500/-500 mA
HDD60-12S05-T Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5 V, output current 12000 mA
HDD60-12D512-P Chinfa55 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5V/12 V, output current 5A/2.5A
HDD100-24S05-T Chinfa100 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 5 V, output current 20000 mA
FDD25-12S1 Chinfa25 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 12 V, output current 2100 mA
HDD100-48S15-P Chinfa100 W DC/DC converter,input voltage 36-72 V, output voltage 15 V, output current 6600 mA
HDD60-24D512-P Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 5V/12 V, output current 6A/2.5A
RDD05-12S1 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +12V, output current 500 mA
FDD25-12S1 Chinfa25 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 12 V, output current 2100 mA
HDD100-24S05-T Chinfa100 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 5 V, output current 20000 mA
TDD25-03S2 Chinfa23 W DC/DC converter,input voltage 18-60 V, output voltage 3.3 V, output current 7000 mA
FDD05-05S4 Chinfa5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage 5 V, output current 1000 mA
KDD40-24T03 Chinfa38.5 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +5V/+12V/-5V, output current +6000/+500/-500 mA
HDD60-12S05-T Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5 V, output current 12000 mA
HDD60-12D512-P Chinfa55 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5V/12 V, output current 5A/2.5A
WDD20-03S1 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 3.3 V, output current 4500 mA
FDD03-1515D4A Chinfa3 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage 15/15 V, output current 100/100 mA
FDD15-15D2 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-15 V, output current +/-500 mA
KDD40-12T02 Chinfa45 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +5V/+/-15V, output current +6000/+/-500 mA
KDD25-24T03 Chinfa25.1 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +5V/+12V/-15V, output current +4000/+300/-300 mA
FDD15-12D2 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-12 V, output current +/-625 mA
TDD15-12D2 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-12 V, output current +/-630 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12