RM20TPM-24 Lignende

 • RM20TN-H
  • 800V, 24A general purpose 3-phase bridge diode
 • RM20TN-H
  • 800V, 24A general purpose 3-phase bridge diode
 • RM20TPM-24
  • 1200V, 40A general purpose 3-phase bridge diode
 • RM20TPM-2H
  • 1600V, 40A general purpose 3-phase bridge diode
 • RM20TPM-H
  • 800V, 40A general purpose 3-phase bridge diode

RM20TPM-24 Datasheet og Spec

Produsent : Powerex 

Emballasje :  

Pins : 0 

Temperatur : Min 0 °C | Max 0 °C

Størrelse : 64 KB

Applikasjon : 1200V, 40A general purpose 3-phase bridge diode 

RM20TPM-24 PDF Last ned